Totalna Biologia i Somatoterapia

Totalna Biologia i somatoterapia to dziedziny pokrewna i zazębiające się. Totalna Biologia  pomaga znaleźć przyczyny chorób poprzez identyfikacje,
wewnętrznych przekonania manifestujących się w ciele w postaci
symptomów.

Somatoterapia wspomaga proces leczenia i dochodzenia do zdrowia.

Znajdują zastosowanie przy pracy zarówno z symptomami
fizycznymi jak i psychicznymi. Jest sposobem przechodzenia przez
chorobę, wspomaga proces leczenia i dochodzenia do zdrowia, bez
rezygnowania z leczenia farmakologicznego.

Jeśli jesteś zainteresowany sesją somatoterapii proszę o telefon.