Somatoterapia

Terapia wspomagająca proces leczenia i dochodzenia do zdrowia.
Pomaga znaleźć przyczyny chorób poprzez identyfikacje,
wewnętrznych przekonania manifestujących się w ciele w postaci
symptomów.

Znajduje zastosowanie przy pracy zarówno z symptomami
fizycznymi jak i psychicznymi. Jest sposobem przechodzenia przez
chorobę, wspomaga proces leczenia i dochodzenia do zdrowia, bez
rezygnowania z leczenia farmakologicznego.