Kroniki Akszy

Czytanie Kronik Akaszy

Zapraszam na czytanie Kronik Akaszy. Kronika Akaszy jest to przestrzeń w której znajdują się wszystkie informacje o podróży Twojej Duszy. Sesja trwa około godziny i może być przeprowadzona przez Internet.

Kroniki Akaszy są zapisem tego, co kiedykolwiek zaistniało, aktualnie trwa lub potencjalnie może się wydarzyć w rzeczywistości.  To zbiór informacji na temat każdego działania, każdej myśli, emocji i doświadczenia.

Akaszę można rozumieć jako niezwykle subtelną substancję, w której swój ślad pozostawia każda wibracja. Kroniki Akaszy są trwałym zbiorem tych śladów i informacji.

Sesja odczytu Kronik jest  rozmową pomiędzy Przewodnikami, Tobą i mną, w trakcie której Ty zadajesz pytania, Mistrzowie i Przewodnicy Duchowi udzielają odpowiedzi, a ja przekazuję je Tobie, jednocześnie pomagając w ich interpretacji i zrozumieniu. Nie ma możliwości otwarcie Twoich Kronik bez Twojej zgody i woli. Jedna sesja odczytu Kronik Akaszy przy moim udziale trwa do 60 minut.