Strona główna

 

Misja:

Celem Szkoły Rozwoju jest rozwój osobisty, inspirowanie do
podążania własnymi drogami poza utartymi schematami,
otwieranie się na nowe sposoby myślenia o świecie,
świadomy rozwoju w harmonii ducha, umysłu i ciała.